News

Grenaa Kunst- og Musikforenings første udstilling i 2018 er med Bente Lyhne.
Udstillingen ferniseres i Kulturhuset Pavillonen

FERNISERING

Lørdag d. 3. februar ca. kl. 14.30  Udstillingen kan ses til og med søndag d. 25. februar.

 

Et tilbagevendende tema i Bente Lyhnes billedunivers handler ofte om steder, som måske findes – en slags alternative virkeligheder med stærke referencer til naturen. Naturen har også haft et konkret afsæt i de værker, hvor hun eksempelvis har undersøgt vandets veje i pigmentet eller indsamlet kalk og jord langs kysterne og brugt det som pigment i malerprocessen. Når elementerne kommer ind i kunstrummet, fortæller det os noget om den verden vi lever i.

I collagerne bliver der brugt en samplingsteknik, hvor fragmenter fra tidligere værker tilføres nye materialer, som bliver en slags visuelt musisk stykke på papir.

Bente Lyhne www.bentelyhne.dk er medlem af ProfKunstNorddjurs -www.profkunstnorddjurs.dk , K5 og KKart. Hun er uddannet på Århus Kunstakademi/maleri 1989-93, æstetisk pædagogik på Peter Sabroe Seminarium 2006-07, billedkunstlærer fra Århus Seminarium 1988, Hilevi van Deurs malerskole i kostumedesign 1974-76.
De seneste godt 30 år har hun haft eget værksted, hvor også scenografiske opgaver i ind- og udland har været en stor del af arbejdsområdet. Derudover har hun afholdt diverse workshops, udsmykningsopgaver og forsøgsprojekter.

Arrangør: Grenaa Kunst- og Musikforening
www.grenaakunstogmusik.dk

August2017 – februar 2018

Let ́s RETHINK CYKLUS

Et bidrag til Aarhus -Europæisk kulturhovedstad 2017 fra Prof Kunst Norddjurs

PRESSEMEDDELELSE 14. juli 2017

 

Når kunsten minder os om livets cyklus og tingenes (u)mulige forbindelser

Der lægges op til sanselige kunstoplevelser, skønne og sære syn, når 17 professionelle kunstnere åbner udstillingen Let’s Rethink – Cyklus, på tre lokaliteter på Djursland. Kunstnerne, som alle har et nært forhold til naturen, har skabt en række væsensforskellige værker, der med vidt forskellige afsæt, lægger særlig vægt på materialiteten. Værkerne er skabt af naturens egne råmaterialer og af bortkastede og degenererede materialer fra menneskelig produktion.

Den menneskeskabte kultur bidrager på godt og ondt til ophobninger af naturfremmede materialer på jorden såvel som i havet. Billedkunstnerne har en lang tradition for at anvende det, som andre smider væk og for at bruge naturens egne materialer i deres kunst.

Her er det været “Erindring ll” af Bente Lyhne. I alt er der 17 forskellige kunstnere involveret i den nye udstilling, som spreder sig over tre udstillingssteder i Grenaa. Pressebillede

Let’s Rethink – Cyklus omfavner den tradition, hvor assemblager, skulpturer, tegninger, billeder og objekter skabes af fundne naturmaterialer og/eller fundne genstande fra den humane køkkenmødding. En køkkenmødding, der – i takt med fremkomsten af syntetiske materialer, plastic og kemi – er blevet til en uendelig losseplads, som vi støder på, næsten lige meget hvorhen vi vender blikket. Tingenes overflod er allestedsnærværende og deres cirkulation fra vare, gennem forbrug til affald, der ikke længere forsvinder af sig selv, er en vor tids helt store udfordringer.

Let’s Rethink – Cyklus er ikke i udgangspunktet en civilisationskritisk manøvre, snarere er det en udstilling, som gennem æstetiseringen og gen-kultiveringen, åbner døren ind til en mere bevidst og omsorgsfuld tilstedeværelse i verden. Kunstgenstandene, som du kan opleve, rummer fortællinger om menneskenes forbindelse med naturen og de peger på at alt det, som vi kaster fra os, også har værdi: At det ER materiale, som via kunsten kan genfortrylles og derved få ny energi. Gennem kunsten kan vi måske også få øje på den mulighed, at de svært-nedbrydelige materialer, som flyder rundt i naturen, via kloge beslutninger kan genanvendes og up- cykles?

Den organiske og cykliske tankegang bliver udfordret af forbrugssamfundet, når vi skaber så mange naturfremmede ting og sager, som ikke uden besvær kan genforenes med den natur, de kommer fra.
Når kunstneren graver materialer ud af jorden og bruger dem i sin kunst som tekstur eller som pigmenter, sker en forædling. Ligeledes, når kunstneren samler affald op og skaber kunst af det. Det er en ansvarlig omgang med tingene og materialerne og den evne til at se skønheden i mudderet og muligheder i de henkastede dimser, kan vi alle tage ved lære af. Det er evnen til at turde være i kontakt med materialerne og lysten til at lære dem at kende, for derved at kunne finde nye måder at anvende dem på, som skubber vores civilisation fremad og som gør at den bliver bæredygtig i fremtiden. Derfor er kunsten vigtig – og derfor er kunstnerisk arbejde en slags grundforskning, som hjælper os med at forstå livets cyklus og minder os om, at vi selv må tage ansvaret for.

Trine Rytter Andersen

FAKTA

ProfKunstNorddjurs’ ti faste medlemmer har sammen med syv gæster skabt nye værker, der alle på hver deres måde tager afsæt i og leger med titlen Let’s Rethink – Cyklus.

Fra ProfKunstNorddjurs deltager: Åse Kvorning, Bente Lyhne, Irene Grundel, Karin Normann, Ketty Steffensen, Morten Skovmand, Ole Stenholm, Troels Kvorning og Vidar Håkon Utvik, Trine Brix

Deres gæster er: Bjørn Kromann Andersen, Hans Sandgren Jakobsen, Jens Chr. Jensen, Jens H. Petersen, Max Elhardt, Pia Græsbøll Ottesen og Steffen Tast

Tid og sted

Let’s Rethink – Cyklus

05.08. – 03.09 kl.
Baunhøj Mølle, Baunehøjvej 31, 8500 Grenå
Kl.13 – 17 tirsdag – søndag samt helligdage
Fernisering d. 05.08. kl. 13.00
Åbningstale ved Else Søjmark – Formand for kultur- og udviklingsudvalget

Let’s Rethink – Cyklus

05.08. – 15.09.
Kulturhus Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenå
Kl. 10 – 21 mandag – fredag og lørdag/søndag kl. 12 – 19
Fernisering: d. 05.08. kl. 14.00
Åbningstale ved Bent Hansen – Regionsformand og formand for Grenå Havn

Let’s Rethink – Cyklus

05.08. – 01.02 2018
Museum Østjylland, Søndergade 1, 8500 Grenå
Kl. 10 – 16 tirsdag – søndag
Fernisering: d. 05.08 kl. 15.00
Åbningstale ved Trine Rytter Andersen kunstskribent og -kritiker

OM Let’s Rethink – Cyklus

Informationsudstilling om tilblivelsen af værkerne og deres inspirationskilder 15.08. – 15.09.
Norddjurs Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17, 8500 Grenå
Se venligst https://norddjursbib.dk/bibliotek/grenaa